lump together

  1. birleş(tir)mek, bir araya getirmek/gelmek.
    If we lumped together we could buy a car: Paramızı
    birleştirirsek bir araba alabiliriz.
kalemleri biraraya toplamak Fiil
kalemleri bir araya toplamak Fiil