müteferrika

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hesapta olmayan ... ayrılmış para