konuşmanın esas konusunu teşkil etmek Fiil
konuşmanın esas konu sunu teşkil etmek Fiil