make a large hole in one savings

tasarruflarında büyük delik açmak Fiil