make a move

  1. Fiil inisiyatif göstermek
  2. Fiil yola düzülmek
  3. Fiil hareket yapmak
zarar etmek Fiil