make a pig of (oneself)

  1. domuz gibi yeyip içmek, tıkınmak, oburluk/pisboğazlık yapmak.