make little

  1. Fiil önem vermemek
  2. Fiil pek az şey anlayabilmek (çıkarabilmek
  3. Fiil pek az şey anlayabilmek
(a) küçümsemek, önem vermemek, küçük görmek, aldırış etmemek.
She made little of her troubles.
(b) pek az anlayabilmek, iyice anlayamamak/kavrayamamak.
(bir şeye) çok önem vermek/hiç önem vermemek.