make one's bed

  1. yaptıklarından sorumlu olmak, kuyusunu kendi eliyle kazmak, kazdığı kuyuya düşmek.
    You've made your
    bed, now lie in it: Bile bile yaptın, şimdi âkibetine katlan.