malice in fact

  1. sözle veya yayın yoluyla hakaret suçlarında
  2. tahkir ve küçük düşürme kasıt ve niyeti