1. İsim, Hayvan Türleri kısrak
  2. İsim kısrak.
  3. İsim (bkz: nightmare ) (4).
  4. İsim
    maria
    astr. ay yüzeyindeki koyu renkli düzlük (Galile ilk defa teleskopla görünce deniz zannetmişti.)
(güreşte) omuzdan atma, salto, rakibin bileğini bükerek omuz üzerinden kaldırıp yere atma.
kocanın karısı
kâbus
yürüyerek gitmek Fiil
bacak (yürüme uzvu olarak).
bacak (yürüme uzvu olarak).
kapalı deniz: yalnız bir devletin egemen olduğu deniz nakliyatına elverişli su kütlesi İsim
serbest/açık deniz: bütün milletlerin seyrüseferine açık deniz. İsim
bizim deniz: Romalıların Akdenize verdiği ad. İsim
Sükûnet Denizi: Ay yüzeyinin birinci dörtte birinde karanlık bir vadi, takriben 311,000 km2.

Sea of Serenity ile ayni anlama gelir.
İsim
Durgun Deniz: Ay yüzeyinin birinci dörtte birinde, 285,000 km2'lik karanlık düzlük.
Sea
of Tranquillity ile ayni anlama gelir.
İsim
görünüşte önemli aslında değersiz veya yanlış olan bir buluş.
nafile keşif, boş çıkan/işe yaramayan buluş. İsim
keşmekeş/karman çorman durum. İsim
asılsız haber, hulya. İsim
atkuyruğu
(Hippuris vulgaris). İsim, Botanik
at kuyruğu şeklinde sirüs bulutu. İsim
yürüyerek /yaya gitmek.
come on shanks mare: yaya/yürüyerek gelmek.
We came on shanks mare: Yürüyerek/yaya geldik.