market control

para piyasası kontrolü
para piyasası kontrolu
pazar kontrolu
pazar kontrolü
piyasayı kontrolu altında tutmak Fiil
piyasayı kontrolü altında tutmak Fiil