marketing mix

  1. pazarlama karışımı (bir pazarlama planlamasında pazarlama öğeleri (ürün , fiyat , dağıtım ve tanıtımın) planlanmış karışımı
  2. İsim bir satış kampanyasında tüketicinin ilgisini çekmek için başvurulan reklam araçları
  3. İsim ücretsiz dağıtılan armağanlar ve rekabet gibi çeşitli araç ve yöntemlere ayrılan paraların nispi payları
  4. pazarlama karışımı