material evidence

  1. maddi delil
  2. bir davada son kararı etkileyen
  3. anlaşmazlığın esasını etkileyen ve ilgilendiren delil
  4. maddi delil (bir davada nihai kararı etkileyen , anlaşmazlığın esasını etkileyen delil
  5. bir davada son kararı etkileyen , anlaşmazlığın esasını ilgilendiren delil