measure the tonnage of ship

bir geminin tonajını ölçmek Fiil