medical officer

(Br) sağlık memuru
medikal işler genel müdürü İsim