medical treatment

İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
tıbbi tedavi görmekte olmak Fiil
birini tedavi etmek Fiil
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Fiil
özel tıbbi tedavi sigortası İsim
(Br) özel tıbbi tedavi sigortası İsim
özel tıbbi tedavi
tıbbi tedavi görmek Fiil
tedavi masrafları İsim
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
İsim, Uluslararası Hukuk