meet a goal

  1. Fiil bir hedefe ulaşmak
  2. Fiil bir amaca ulaşmak
  3. Fiil bir amacı gerçekleştirmek