meet expenses

bütün masrafları karşılamak Fiil
masrafları karşılamak Fiil