1. Fiil rast gelmek
  2. Fiil rastlamak
  3. Fiil rastlanmak
  4. Fiil temasa girmek
kolay satılmak Fiil
red cevabı ile karşılaşmak Fiil
kötü kullanılmak Fiil
kayba uğramak Fiil
zarara uğramak Fiil
terslenmek Fiil
geri çevrilmek
reddedilmek
ret cevabıyla karşılaşmak Fiil
açık ret yanıtı almak Fiil
kesin ret cevabı almak Fiil
şiddetli muhalefetle karşılaşmak Fiil
kaza geçirmek Fiil
kazaya uğramak Fiil
kazaya kurban gitmek Fiil
alkışlanmak Fiil
tasvip görmek Fiil
onaylamak Fiil
güçlüklerle karşılaşmak Fiil
birini gösterilmesi gereken saygıyla karşılamak Fiil
(senet) kabul edilmek
başarısız olmak Fiil
başarıya ulaşamamak Fiil
başarısızlığa uğramak Fiil
borsada zarara uğramak Fiil
borsada zarar etmek Fiil
borsa da zarara uğramak Fiil
tepki alamamak Fiil
itirazlarla karşılaşmak Fiil
engellerle karşılaşmak Fiil
direnmeyle karşılaşmak Fiil
birinin tasvibini almak Fiil
biriyle toplantı yapmak Fiil
biriyle buluşmak Fiil
biriyle bir araya gelmek Fiil
başarılı olmak Fiil
başarıya ulaşmak Fiil
başarıyla sonuçlanmak Fiil
dünyaca takdir görmek Fiil
çabuk bozulan mallar İsim
(a) rastlamak, karşılaşmak, rastgelmek, tesadüf etmek.
meet with obstacles: engellerle karşılaşmak.
(b) duçar olmak, maruz kalmak, başına gelmek, uğramak.
meet with an accident: kazaya uğramak. 23.
well met
esk. welcome, 24.
make ends meet: (parasını) idareli harcamak, geçinebilmek, ayağını yorganına göre uzatmak.
bir suçlamayı kesin reddetmek Fiil
(US) biriyle buluşmak Fiil