tümergime: yetersiz soğutma sonucunda nükleer reaktör çekirdeğinin büyük bir kısmının ergimesi. Radyasyonun
dağılıp çevreye zarar vermesine yol açar.
İsim
(altın/gümüş ziynet eşyasını) eritip külçe yapmak.