member states shall communicate to the commission their laws, regulations a

  1. İsim üye devletler bu direktifin uygulanmasıyla ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerini komisyona bildirirler