mercantile system

  1. tecimsel üstünlük sistemi: Derebeyliğin yıkılmasından sonra başlayan ve bir ulusun ekonomik refah ve
    üstünlüğünü sağlamak amacı güden ekonomik politika. Ülkede altın ve gümüş birikimini teşvik, az ithalât ve fazla ihracat ve sömürge edinme ilkelerine dayanır.