(kidnapping , US) rüştünü ispat etmemiş birini kaçırmak Fiil
Anadolu İsim, Yer İsimleri
Küçük Asya İsim, Yer İsimleri
Küçük Asya Özel Isim, Yer İsimleri
kanuna karşı gelen reşit olmayan kişi
gemilerin çarpışmasında ortak suç durumunda kimin daha çok kimin daha az kusuru olduğu kuralı
küçük, ufak, daha küçük, küçükçe.
minor axis: (elipste) küçük eksen.
a minor fault: küçük
bir hata/kusur.
Asia minor: Küçük Asya.
He left most of his money to his sons, his daughter received only a minor share of his wealth.
minor order: (Katolik kilisesinde) küçük ruhban sınıfı.
minor party: küçük parti, temsilci sayısı hükümet politikasını etkilemeyecek kadar az olan parti.
ikince derecede, tâli, önemsiz, küçük rütbeli (kimse).
The young actress was given a minor part in
the new play. a minor composer/poet. a minor wound.
ergin olmayan, rüştünü ispat etmemiş (kimse). major

. Smith minor
: küçük Smith,
soyadları Smith olan iki kardeşin küçüğü.
minör, yarım derece pest sese ait.
minor key: minör anahtarı.
minor mode: minör skalası/anahtarı.

minor triad: küçük üçlü.
Müzik
(a) azınlık+, azınlığa ait, (b) ergin olmayanlara ait.
tâli/yardımcı ders, öğrencilerin tâli öğrenim konuları (ile ilgili).

minor premise ile ayni anlama gelir. küçük önerme, suğra.
minor term: küçük terim. Mantık
(sporda) ikinci lig.
the minors: ikinci lig maçları.
minor league(r) ikinci lig (oyuncusu).
küçük İsim, Medeni Hukuk
yandal İsim, Eğitim
ufak kaza
küçük tadilat
ufak değişiklik
ikinci derecede rol oynayan kimse
(US) ufak para (5 sent'lik
ufak suç
önemsiz kusur
ufak kusurlar İsim
önemsiz ayrıntılar İsim
ufak masraflar İsim
ikinci derecede delil
alt grup
küçük nifak İsim, Din ve İnanç
(üniversitede) ikinci branş olarak almak.
hafif yaralar İsim
hafif yara
tali konu
küçük cihad İsim, Din ve İnanç
minör ton
hafif hasar
kabahat İsim
hafif suç İsim, Hukuk
küçük memur
ufak ameliyat
asteroid ile ayni anlama gelir. küçük gezegen/seyyare: Mars (Merih) ve Jupiter (Müşteri) arasında
yerleşmiş ve güneş etrafında dönen, çapları 1 km'den 773 km'ye kadar değişen binlerce gök cisminden biri.
tali husus
küçük tamirat
ufak tefek onarımlar İsim
küçük şirk İsim, Din ve İnanç
(US) yardımcı ders
küçük savaş
küçük farklılıkların narsisizmi İsim, Psikanaliz
küçük benzerliklerin narsisizmi İsim, Psikanaliz
ihmal edilen reşit olmayan küçük
pek önemi olmayan
ikinci derece önemi olan sorun
küçük ayı
  1. minor
minor key

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Batı mûsikîsinde ses dizisi bir tam, ... aralıktan meydana gelen dizi