1. İsim bakıcı, bakan, dikkat ve ihtimam gösteren kimse.
 2. İsim bakılmak için birisine emanet edilmiş çocuk.
bebeğe bakan kız
 1. cushion
 2. divan
 3. cushion (used for sitting
 4. wrestling mat
 5. pilow
 6. ottoman
 7. couch
 8. mattress
 9. matting
 10. mat
 11. ring
 12. squab
seat cushion İsim, Ulaşım
donkeys breakfast
straw mattress
pallet
to drive stakes Fiil
to hang up one's hat Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Oturmak, yaslanmak ... sünger vb