1. Sıfat
    mindful of: uyanık, müteyakkız, dikkatli, dikkat/itina/ihtimam gösteren, düşünceli.
  2. Sıfat unutmaz, hatırlar.