bir kömür ocağı işletmek Fiil
ocak
kömür madeni
kömür ocağı
bir kömür ocağının işletilmesi
maden ocağı yangını
bir maden ocağını işletmeye açmak Fiil
kömür ocağı işletmek Fiil
kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil
bir kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil