mix business with pleasure

  1. Fiil işle zevki bir araya getirmek
  2. Fiil işle zevki biraraya getirmek
  3. Fiil eğlencesine işi karıştırmak