1. İsim, Dil ve Edebiyat humor
  2. pleasantry
  3. humour
  4. esprit
  5. drollery
gallows humor
black humor
black comedy İsim, Dil ve Edebiyat
comic paper
sense of humour İsim
sense of humor
striking a balance

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir gerçeği alay, nükte ve latîfelerle ... yazılı sanat türü, gülmece