mo
an, kısa zaman, dakika.
Wait a mo; I shan't be long: Bir dakika bekle, şimdi gelirim. İsim
Mo
molybdenum (simgesi).
Mo
molibden İsim, Kimya
MO
= Missouri (Posta kodu).
(a) bir an, bir saniye, hemen.
Wait there on the corner while I go into the shop, I shan't be half
a mo: Köşede bir saniye beni bekle, dükkâna uğrayıp hemen gelirim. (b) dur hele, sahi, şimdi hatırladım.
That's a very nice girl; here, half a mo, isn't she your neighbor? Çok cici bir kız; dur hele/sahi, o senin komşun, değil mi?
mail order.
medical officer.
money order.
-mo
“yapraklı”: kâğıdın katlanmasiyle elde edilen yaprak sayısını belirtir.
16mo: 16 yapraklı. Son Ek
kalıp
film ya da videoteypte yavaşlattırılmış hareket

mo
Molibden elementinin sembolü