monopolize conversation

bir konuşmayı kendi inhisarı altına almak Fiil