Ay ışığı, mehtap.
mehtaplı, Ay ışığı ile aydınlanmış.
gece/Ay ışığında olan.
gece (asıl işinden başka bir işte) çalışmak.