more or less

 1. Zarf az çok
 2. Zarf aşağı yukarı
 3. Zarf hemen hemen
 4. Zarf neredeyse
 5. (a) az çok, bir dereceye kadar, nisbeten, şöyle böyle.
  Most people are more or less selfish. (b)
  aşağı yukarı, yaklaşık olarak, takriben.
  The distance is ten kilometers, more or less.
… ile aynı/bir.
It's nothing more or less than a murder to send him without a gun to catch the criminal:
Onu silahsız olarak katili yakalamaya göndermek cinayettir.