1. İsim yabanî dağ koyunu, muflon
    (Ovis musinon): Sardinya, Korsika vb. dağlarında bulunan, erkeği iri kıvrık boynuzlu koyun.