mountain range

  1. (a) dağ silsilesi, (b) sıradağlar, (c) dağlık bölge.