move a resolution

  1. Fiil karar alınması için takrir vermek
  2. Fiil karar takriri vermek