1. (a) aşağı inmek.
    He moved down from the top floor. (b) (rütbe/derece/sınıf) indirmek, tenzil etmek.

    We had to move that student down to an easier class.
(fiyatlar) inmek Fiil
piyasanın ucuz sektörünü ele geçirmek Fiil
inmek Fiil