move heaven and earth

  1. bütün gücü ile uğraşmak, elinden gelen her şeyi yapmak, yapmadığını bırakmamak, her çareye başvurmak.
her çareye baş vurmak, mümkün olan her şeyi yapmak.