multiple choice

  1. (sınav sorusu ile ilgili olarak) belirtilen birkaç yanıt arasından doğru olanın seçileceği sınav sorusu ile ilgili
(sınav) seçmeli sorulu
seçenekli, çokseçimli: cevaplardan doğrusunun seçilmesi gereken.
a multiple-choice examination. Sıfat