1. İsim isyan, ayaklanma, kıyam, başkaldırma (bilhassa asker/gemicilerin isyanı).
    A mutiny has taken place in the ship.
  2. İsim isyan etmek, ayaklanmak, kıyam etmek, başkaldırmak, kazan kaldırmak.
ayaklanmacı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil
isyan suçundan suçlu bulunmak Fiil
Hint İsyanı: 1857-58'de İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistanda yerli askerlerin isyanı.
Hintli askerlerin İngilizlere karşı isyanı (1857-59).
isyana teşvik etmek Fiil
bir ayaklanma düzenlemek Fiil
Hintli askerlerin İngilizlere karşı isyanı (1857-59).
Hint İsyanı: 1857-58'de İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistanda yerli askerlerin isyanı.