1. İsim, Kimya azot
 2. born.
 3. name.
 4. nephew.
 5. net.
 6. neuter.
 7. new.
 8. nominative.
 9. noon.
 10. Kimya normal (eriyik yoğunluğu).
 11. note.
 12. number.
 13. (satrançta) süvari
  (knight).
 14. North(ern).
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (NACE kodu: 94.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: N) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ailesine bağımlı olmak Fiil
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE kodu: 28) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 20.59) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 25.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı (NACE kodu: 10.89) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı (NACE kodu: 13.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 30.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı (NACE kodu: 30.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar (NACE kodu: 32.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim (NACE kodu: 85.59) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (NACE kodu: 32.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96.09) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (NACE kodu: 88.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
boatswain ile ayni anlama gelir. porsun, lostromo, marinel başı.
tuzak
zihin karışıklığı
dayanıklı olmayan şey
Güney Amerika'ya özgü yaprakları kokainli bir bitki
avanaklık
gözüpeklik
ateşe hazır oluş
(erkekler arasında) ahbap
musluk
rüzgâr gülü
ufak saman yığını
anahtar
yana eğim
önder
penis
valf
enayilik
gümrük mührü
değer
itibar
güzel sanatlar meraklısı
düşünce
takdir
şirket ya da devletin önceden yapılan yıllık masraf hesabı
hesap
his
tıkama
tıkanma
stopaj
kesinti
durdurma
grev nedeniyle bir iş yerinde işi durdurma
yours Zamir
marka yöneticiliği
İngilizce alfabenin 14'üncü harfi. İsim
bu harfin temsil ettiği ses. İsim
Azot veya Nitrojenin simgesi. İsim, Kimya
herhangi bir sayı.
to the n'th degree: n'inci dereceye, herhangi bir kuvvete/dereceye. İsim, Matematik
kırılım imleci, index of refraction İsim, Fizik
N.
Nationalist.
N.
Navy.
N.
Noon.
N.
Normal (eriyik yoğunluğu). Kimya
N.
Norse.
N.
North(ern).
N.
November.
National Academician.
= normal pressure and temperature.
değil mi?
nagana İsim
Artık Çocuk Değiller Özel Isim, Sinema
beklenmedik bir olay
dolaşma
bir iş seyahatine katılan kişi
gezginlik
= (reçetelerde) gerektiğinde, ihtiyaç halinde, lüzum hasıl oldukça.
sallan yuvarlan müziği ve dansı
sallan-yuvarlan: hareketli bir dans müziği.
sallan-yuvarlan müziğini çalmak, bu müzikle dans etmek.
sallan-yuvarlan dansı oynamak.
sallan-yuvarlan dansı/müziği.
sallan-yuvarlan: hareketli bir dans müziği.
sallan-yuvarlan müziğini çalmak, bu müzikle dans etmek.
sallan-yuvarlan müziğini yazan/çalan, bu müzik ve dansın hayranı.
sallan-yuvarlan müziğini yazan/çalan, bu müzik ve dansın hayranı.
= verb neuter: yansız eylem/fiil.
 1. diazonium
 2. grant
Administrative and support service activities (NACE code: N) İsim, Sanayi ve Zanaatler
outputter
seventeenth letter of the Turkish alphabet
n-day period
How is it going?
What's going on?
(n)
the past
(n)
the defunct
(n)
fabrication
(n)
product
(n)
force
(n)
well
(n)
sump
(n)
fool
(n)
pit
(n)
moulding
(n)
projector
(n)
dessert
(n)
woman in the prime of youth
(n)
official
(n)
lack
(n)
electronics
(n)
bush
(n)
profile
(n)
crater
(n)
romanticist
(n)
cameo
(n)
one who shows partiality
(n)
(mus) finale
(n)
sb who has epilepcy
(n)
fosse
(n)
cave
(n)
the truth
(n)
rib
(n)
freckle
(n)
ditch
(n)
pan
(n)
jobholder
(n)
the Cuban
(n)
cove
(n)
rationalist
(n)
digging
(n)
fret work
(n)
pocket
(n)
sewer
(n)
sill
(n)
searchlight
(n)
beginner
(n)
unbeliever
(n)
the Spanish
(n)
beauty spot
(n)
manufacture
(n)
curve
(n)
moat
(n)
ribbing
(n)
wood
(n)
pipe
(n)
the unknown
(n)
set-off
(n)
substructure
(n)
mainstay
(n)
miscarriage
(n)
graph
(n)
synonym
(n)
toreutic
(n)
embossing
(n)
buckle
(n)
hammered
(n)
inexperienced driver
(n)
spotlight
(n)
pedestal
(n)
novice
(n)
truth
(n)
simpleton
(n)
socket
(n)
bossing
(n)
night gocon
Hey, what gives?! Cümle

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Latin asıllı ... yedinci harfi
 2. Azot elementinin sembolü
 3. Fiilden isim yapma eki
 4. Fiilden fiil yapma eki