natural logarithm

  1. İsim tabiî logaritma, Neper logaritması,
    e tabanına göre hesaplanan logaritma. Simgesi:
    ln.


    Napierian logarithm
    ile ayni anlama gelir.(bkz: common logarithm )