natural premium

  1. doğal prim (hayat sigortasında bir yıl içinde vuku bulan vefat rizikosuna ait prim
  2. sigortanın devam etmesi için asgari prim
  3. doğal prim