natural selection

  1. İsim, Çevre ve Ekoloji doğal ayıklanma
  2. İsim, Psikoloji doğal seleksiyon
  3. İsim, Biyoloji doğal seçilim (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  4. İsim doğal ayıklanma, tabiî ıstıfa: belirli çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanların yaşamlarını
    sürdürebilmesi olayı.
    survival of the fittest ile ayni anlama gelir.(bkz: Darvinism )
dogal seçilim yoluyla evrim kurami İsim, Biyoloji