navigation law

  1. deniz ticaretini geliştirmek ya da sınırlandırmak için çıkarılan yasalar
Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasası Özel Isim, Hukuk
1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Isim, Hukuk