1. coyness
  2. waywardness
  3. coquetlishness
  4. feigned reluctance
to feign reluctance Fiil
to feign reluctance Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kendini beğendirmek ... tavır, cilve