near the knuckle

  1. yersiz, münasebetsiz, yakışıksız.
    That joke of his was a bit near the knuckle, don't you think?
biraz yakışık almaz