negative answer

olumsuz cevap vermek Fiil
olumsuz cevap halinde