negative statute

  1. yasak hükmünü içeren yasa
  2. içtinap yükümlülüğünü yükleyen yasa
  3. yasaklama kanunu