net reproduction rate

  1. (nüfus) net yenilenme oranı (belirli bir dönemde toplumun bir grubunda gerçekleşen doğumların aynı gruptaki ölümlere oranı