new criticism

  1. İsim yeni eleştiricilik: edebî eserlerin dil, hayal gücü, fikir ve heyecan bileşenlerine önem verip tarihî
    ve biyografik unsurları ikinci plâna atan eleştiri türü.
    new critic: yeni eleştirici.